O Beogradu

O Beogradu

Istorija Beograda datira u proslošt do 7000 p.n.e. Beograd je jedan od najstarijih gradova u Evropi sa veoma burnom istorijom. Oblast Beograda na ušću Save u Dunav, bila je nastanjena još od paleolita.

Jedna od najvažnijih kultura Evrope, Vinčanska kultura, nastala je u okolini Beograda u 6.milenijumu p.n.e. Vinčanska i neolitsko starčevačka kultura razvijale su se u okolini Beograda I dominirale Balkanskim poluostrvom pre oko 7000 godina. U Vinči, Žarkovu I Gornjem gradu pronađeni su ostaci kulture mlađeg kamenog doba. Ovi ostaci ukazuju na to da je prostor Beograda naseljen u kontinuitetu I da je intenzivno rastao. Današnja naselja Beograda leže na kulturnim slojevima raznih praistorijskih naseobina. Starčevacku kulturu smenila je Vinčanska (5500-4500 p.n.e) naprednija zemljoradnička kultura nastala iz ranijih Starčevačkih naseobina. Jedna u redu najznačajnijih naseobina I kulturnih nalazišta spada Vinča-Belo brdo kraj Beograda.

Tračko dačka plemena naseljavala su oblast Beograda u starom veku zatim su Kelti osvojili mesto nazvavši ga Singidunum. Polovinom 2 veka Rimljani su osvojili grad I dali mu status municipija. Singidunum je postao jedna od glavnih naseobina provincije.

Oko 520. Beograd su naselili Sloveni, zatim grad u nekoliko navrata prelazi u posed Vizantije, Bugarske, Ugarske I Srbije. Osmanlije su osvojile grad 1521. I u njega preneli sedište Sandzaka.

Krajem 17 veka grad je prelazio često u habzburšku I osmanlijsku vlast. Godine 1841 grad Beograd postaje glavni Grad Srbije. Sve do 1918. severni deo grada ostaje habzburška pokrajina.

Oko grada se vodilo vise od 115 ratova i bio je rušen 44 puta zbog svog strateškog polozaja.

Godine 1941. Nemci bombarduju Beograd 6. aprila, a okupiraju ga 12. aprila, grad je oslobodjen 20. oktobra 1944, oslobađaju ga Narodnoslobodilačka vojska Jugoslavije uz pomoć ruske Crvene armije.

Za vreme Jugoslavije I svim njenim oblicima od nastanka 1918. pa do raspada 2006. godine Beograd je ostao glavni grad. Godine 1993. najveća hiperinflacija u istoriji čovecanstva dovela je mnoge Beogradjane na ivicu opstanka.

U periodu od 1996. pa do 1997. Beograd trpi velike građanske I studentske proteste zbog nepriznavanja lokalnih izbora.

1999. godine NATO bombarduje Beograd 3 meseca. 2000-2001 posle izbora I gradjanskih protesta Srbija se oslobadja autokratije Slobodana Miloševića . Srbija dobija prvu demokratsku vladu. Od 2000-te ulažu se veliki napori da se modernizuje grad I prevazidju problemi prošlosti.

Danas je Beograd glavni I najveći grad Srbije, takođe ekonomski centar Srbije I srediste srpske kulture, obrazovanja I nauke.