Rad sa decom, defektologija i logopedi

Rad sa decom, defektologija i logopedi

LEC „Čabarkapa“ osnovan je sa idejom da korisnicima usluga koje nudi pruži najkvalitetnije moguće stručno mišljenje i program rada, i to kroz timsku saradnju više stručnjaka.

Profesionalnost, odgovornost, kvalitet rada, zadovoljstvo i poverenje korisnika naših usluga, postavili smo kao svoje prioritete i imperative u radu.

Naša vizija je da postanemo sinonim za Centar čiji tim radi besprekorno stručno i odgovorno, stalno postavljajući standarde u radu, unapređujući svoje programe i usluge.

Naš cilj je da korisnici od trenutka kada kroče u naš Centar budu uvereni u to da je njihovo zadovoljstvo naš prioritet.

Više..

Govorno - jezički edukativni centar Moj Logoped se nalazi na Banovom brdu, na adresi Požeška 20/10.

Logopedski kabinet Moj Logoped je privatno logopedsko savetovalište koje pruža usluge prevencije, dijagnostike, stimulacije i tretmana svih ranih razvojnih poremećaja kod dece i odraslih.

Više..